Etusivu

Tervetuloa arviointihankkeen sivuille!

Sivuilta löydät tietoa Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa arvioinnista.

Karvi toteutti arviointihankkeen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppimisen ja osaamisen arvioinnista vuosina 2017–2019. Arviointihankkeessa analysoitiin oppimisen ja osaamisen arviointia koskevien lakien, asetusten sekä normien toteutumista oppimista ja opettamista ohjaavana toimintana. Arvioinnin kohteet ja keskeiset arviointikysymykset ovat:

  • arviointikäytänteet: millaisia arviointimenetelmiä kouluissa ja oppilaitoksissa käytetään? Arviointimenetelmät mahdollistavat pohdinnan, miten tunnistetaan erilaisten arviointimenetelmien merkitys erilaisille oppijoille ja erilaiseen oppimiseen.
  • arviointiosaaminen: mitkä arvioinnin toteuttamisen tiedot, taidot ja asenteet ovat ajantasaisia, ja millaisten kehittämiseen tarvitaan tukea ja huomiota?
  • arviointikulttuuri: miten arviointikäytänteet ja arviointiosaaminen yhdistyvät kokonaisuudeksi, joka ohjaa yhteisöllisesti arvioinnin osapuolia oppimisen ja osaamisen edistämiseen ja jossa arviointi muodostuu luontevaksi osaksi jokapäiväistä koulutyötä?

Arviointi pohjautui suurelta osin perusopetuksen ja lukiokoulutuksen toimijoille tehtyihin kyselyihin. Kesäkuussa 2017 kaikilta perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjiltä kerättiin arvioinnin toteuttamiseen liittyvää taustatietoa opetussuunnitelmien perusteiden arviointiin liittyvistä paikallisista kirjauksista. Varsinainen arviointiaineisto kerättiin kyselyillä, jotka suunnattiin rehtoreille, opettajille, oppijoille sekä huoltajille tammi–helmikuussa 2018 otokseen valituilta kouluilta. Viimeksi mainittuihin kyselyihin vastasi 220 rehtoria, 1709 opettajaa, 5001 oppijaa ja 1282 huoltajaa. Vastausprosentti oli 85.

Arvioinnin tulokset julkaistiin huhtikuussa 2019.