På svenska / In english

Material på svenska

”Så man nu sen vet hur det går” Bedömning av lärande och kunnande inom det grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen Sammanfattning

Sammanfattning i rapporten

 

Lyssna på utvärderingens resultat

Beskrivning av utvärderingen

Utvecklingsrekommendationer

Användning av bedömningskriterier

Bedömningsmetoder del 1

Bedömningsmetoder del 2

Formativ bedömning

Eleverna talar om bedömning  del 1

Eleverna talar om bedömning del 2

 

Utvärderingsenkäter

Rektorns enkät

Lärarnas enkät

Elevernas och de studerandes enkät

Vårdnadshavarnas enkät

SWOT-gruppdiskussion

 

Du kan beställa publikationer https://karvi.fi/sv/bestall-publikationer/

 

Materials in english

Abstract

Development recommendations