Arviointi- ja suunnitteluryhmä

Arviointia on ollut toteuttamassa seuraavat arviointiryhmään kuuluvat henkilöt

Päivi Atjonen, professori, Itä-Suomen yliopisto
Heikki Laivamaa, rehtori, Lappeenranta
Anne Levonen, rehtori, Vaasa
Sirpa Orell, rehtori, Jyväskylä
Mikko Saari, sivistystoimialan johtaja, Kajaani
Katriina Sulonen, opetuspäällikkö, Paraisten kaupunki
Marja Tamm, projektipäällikkö, Koulutuksen arviointikeskus, Helsingin yliopisto

Arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa suunnitteluryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt

Mari-Annika Hemmi, erityisopettaja, Rovaniemen kaupunki
Carita Järvi, opiskelija, Jyväskylän lyseo
Antti Ketonen, rehtori, Orimattilan kaupunki
Sari Koski, suunnittelija, Turun yliopisto
Aki Luostarinen, hanke- ja koulutussuunnittelija, Otavan opisto
Nina Maunu, äidinkielen lehtori, Espoon kaupunki
Agneetta Moisio, opiskelija, Jyväskylän lyseo, IB-linja
Najat Ouakrim-Soivio, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto
Juhani Rautopuro, apulaisprofessori, Koulutuksen tutkimuslaitos
Harri Rinta-aho, rehtori, Espoon kaupunki
Katriina Sulonen, opetuspäällikkö, Paraisten kaupunki
Marja Tamm, projektipäällikkö, Koulutuksen arviointikeskus, Helsingin yliopisto