Tietosuojaseloste

Yhteyshenkilöiden tietosuojaseloste

Tiedoksi opetuksen ja koulutuksen järjestäjien yhteyshenkilöille

Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
PL 28 (Mannerheiminaukio 1 A, 6 krs)
00101 HELSINKI
kirjaamo@karvi.fi
+358 29 533 5500

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
tietosuoja@oph.fi

Miksi henkilötietojasi käsitellään arvioinneissa?

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa opetuksen ja koulutuksen arviointeja osana lakisääteisiä tehtäviään. Yhteystietojen käsittely on tarpeen näiden tehtävien toteuttamiseksi. Karvi kokoaa henkilötiedot järjestäjien nimeämiltä yhteyshenkilöiltä. Yhteystietoja käytetään arviointitoiminnasta tiedottamiseen.

Mistä saamme henkilötietosi ja mistä tiedoista on kyse?

Karvi saa henkilötiedot järjestäjältä, sen nimeämältä yhteyshenkilöltä tai julkisilta verkkosivuilta. Arviointihanketta varten kerätään seuraavat tiedot yhteyshenkilöistä: yhteyshenkilön nimi, tehtävänimike, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Ketkä vastaanottavat ja käsittelevät henkilötietojasi?

Tietoja vastaanottavat ja käsittelevät Karvissa työntekijät, jotka toteuttavat arviointihanketta. Tietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Kauanko henkilötietojasi säilytetään?

Yhteystietoja säilytetään niin kauan, kunnes yhteyshenkilö vaihtuu tai tiedot muuten muuttuvat. Tietojen muuttuessa aiemmat tiedot poistetaan.

Mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojesi suhteen?

Sinulla on oikeus pyytää Karvilta pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista, jos niissä on virhe. Sinulla on myös oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.